Contact

Se trata de un grupo de abogados, economistas y graduados sociales con más de 15 años de experiencia en diferentes ámbitos: asesoramiento fiscal, laboral, contable y jurídico. Resolverán cualquier duda o problema que puedas tener sin ningún compromiso.

Abokatu, ekonomialari eta graduatu sozial talde bat da, eta 15 urtetik gorako esperientzia dute hainbat arlotan: aholkularitza fiskala, lanekoa, kontabilitatekoa eta juridikoa. Izan dezakezun edozein zalantza edo arazo konponduko dute inolako konpromisorik gabe.

 

In order for the map functionality to be enabled please input the Google Map API key in the General section of the UrbanGo Options

Contact info
Social Profiles: